เรื่อง: โครงการทดสอบความรู้นักเรียน SMP

โครงการทดสอบความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted Program : SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2018 17:02:57
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School