เรื่อง: ผลการสอบ Pre-test 2019

ระบบสมัครทดสอบเตรียมความพร้อม (Pre-Test PKW2019)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือก เมนู Pre-test PKW )
กรอกเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ กดปุ่ม Submit เพื่อค้นหา

เข้าสู่ระบบ Students Register System<

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2018 09:27:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School