เรื่อง: เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2018 11:08:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School