เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (Lab boy)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ด้วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว มีผู้มาสมัคร และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือก
ตามรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2018 17:06:18
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School