เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (lab boy)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกดังนี้

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Dec/2018 14:51:58
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School