เรื่อง: ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้นักเรียน SMP

ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดยให้นักเรียนมารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 128 ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน พร้อมนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน)

รายละเอียด

*** นักเรียนทุกคนสามารถตรวจสอบคะแนนได้ทาง www.pkw.ac.th ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ***


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jan/2019 15:41:05
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School