เรื่อง: คะแนนสอบรายบุคคล (SMP)

คะแนนสอบรายบุคคล โครงการ SMP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือก เมนู SMP )
กรอกเลขประจำตัวประชาชน กดปุ่ม Submit เพื่อค้นหา

เข้าสู่ระบบ Students Register System

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2019 14:33:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School