เรื่อง: PSU French spelling Bee

การแข่งขันเกมส์สะกดคำภาษาฝรั่งเศส
PSU French spelling Bee ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัล ดังนี้

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

นายเมธัส ทักษิณ ม. 6/11
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

นางสาวชคันเนตร อุตรนาค ม.6/11
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jan/2019 16:33:18
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School