เรื่อง: ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ To Be Number One IDOL

To Be Number One IDOL รุ่นที่ 9 ระดับภาคใต้

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ในการแข่งขัน To Be Number One IDOL รุ่นที่ 9
ระดับภาคใต้ (คัดเป็นตัวแทนภาคใต้) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Feb/2019 16:21:28
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School