เรื่อง: รับสมัครนักเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

Students Register System (SRS)

ระบบรับสมัครนักเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกใบสมัคร

(คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่ระบบ)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2019 09:31:53
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School