เรื่อง: ประกาศรายชื่อและห้องสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
** ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องของ
ชื่อ นามสกุลและลำดับการเลือกสอบแต่ละโครงการ **

หากมีข้อผิดพลาด สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่
สำนักงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันสอบคัดเลือก (9,10 มีนาคม 2562)


โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 โครงการ SMTE ม.4

โครงการ ICE ม.4 โครงการ EP ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2019 14:08:11
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School