เรื่อง: ผลการคัดเลือกนักเรียนมีสิทธิ์เข้าค่าย 2 แข่งขัน IESO และ วิชาดาราศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ผลการคัดเลือกนักเรียนมีสิทธิ์เข้าค่าย 2
โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 15
และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าข่าย 2 วิชาดาราศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Apr/2022 14:24:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School