เรื่อง: ประกาศรายชื่อนักเรียน สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 50%

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ : English Program (EP)
ที่สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 50%

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Mar/2019 16:21:01
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School