เรื่อง: เปลี่ยนแปลงเวลา การมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ

เปลี่ยนแปลงเวลา การมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1
ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 08.30 น. โดยมีรายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

 
 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2019 14:11:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School