เรื่อง: กิจกรรมค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การมอบตัวและการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2019 12:34:39
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School