เรื่อง: ดูคะแนนสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

Students Register System (SRS)

นักเรียนสามารถดูคะแนนสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
โดยให้นักเรียนเลือกโครงการของนักเรียน
กรอกเลขบัตรประชาชน คลิก Submit จะปรากฏผลการสอบของนักเรียน

(คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่ระบบ)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2019 15:17:09
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School