เรื่อง: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อ
ตัวสำรองเป็นตัวจริงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Mar/2019 10:18:56
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School