เรื่อง: ระบบรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป

Students Register System (SRS)

ขณะนี้ระบบรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เฉพาะแนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

(คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่ระบบ)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2019 20:44:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School