เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากรายชื่อประกาศด้านล่าง

รายชื่อผู้สมัครสอบ ชั้นม.1 รายชื่อผู้สมัครสอบ ชั้น ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2019 11:15:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School