เรื่อง: รับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ

แจ้ง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (จบการศึกษาแล้ว)
ให้มารับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
โดยให้มารับได้ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น.
และวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น.
ณ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (222) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
** ผู้ปกครองสามารถมารับแทนได้ **

*** หากไม่สามารถมารับได้ตามวันเวลาดังกล่าวได้
สามารถไปรับได้ที่ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.41 จ.นครศรีธรรมราช ***


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Apr/2019 10:19:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School