เรื่อง: รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม โครงการเยาวชนเอเอฟเอส

เอเอฟเอสเขตภูเก็ตประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นานาชาติรุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563 - 2564) นักเรียนที่สนใจสามารถ
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org ปริ้นใบสมัคร
และส่งเอกสารได้ที่ห้องพักครูภาษาอังกฤษ ห้อง 138 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
หรือห้องศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตภูเก็ตห้อง 145 ชั้น 4 อาคาร 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่าน
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวัน ที่ 5 มิถุนายน 2562 (ในเวลาราชการ)
ค่าสมัคร200 บาทและค่าข้อสอบเก่า 30 บาท (ตามความสมัครใจ)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2019 12:19:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School