เรื่อง: O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นม. 6

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
และคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2019 12:47:48
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School