เรื่อง: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ
(Gifted Program : SMP) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2019 22:05:14
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School