เรื่อง: นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561 ห้อง ม.4/7 - 4/8

แจ้ง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561 ห้อง ม.4/7 - 4/8
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เวลา 07.20 น. บริเวณ สนามบาสเกตบอล
โดยแต่งเครื่องแบบฝึกนศท. เพื่อช่วยงานบรรพชาสามเณร
นักเรียนคนไหนไม่สามารถมาได้ให้หาเพื่อนห้องเรียนอื่นมาแทน
(คือ ชั้น ม.5/7 - 5/8 ปีการศึกษา 2562)

*** หากไม่มาช่วยงานหรือไม่สามารถหาเพื่อนมาแทนได้ จะมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนชั้นปี **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/May/2019 16:01:15
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School