เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
(เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/May/2019 19:27:42
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School