เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
(เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล)
จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/May/2019 14:59:53
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School