เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน (ครูนาฏศิลป์, ครูคอมพิวเตอร์)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.40 น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/May/2019 18:56:01
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School