เรื่อง: ผลสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่ประจำห้องสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/May/2019 08:28:17
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School