เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (EP)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน EP จำนวน 1 อัตรา
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.40 น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/May/2019 11:02:00
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School