เรื่อง: ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562

** ระบบจะเปิดรับสมัครวันที่ 4/6/2562 เวลา 06.00น. และปิดระบบวันที่ 5/6/2562 เวลา 13.00น. ** 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jun/2019 16:53:07
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School