เรื่อง: ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564)

รายชื่อและห้องสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jun/2019 20:23:52
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School