เรื่อง: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายธนวัฒน์ ผลเกิด ชั้น ม.6/1
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 15
The 15th Thailand Olympiad in Informatics
ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2019 13:52:24
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School