เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (AFS)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564)
เรียนเชิญนักเรียนและผู้ปกครอง ประชุมพร้อมกัน
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.
เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2019 12:54:16
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School