เรื่อง: เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

ขั้นตอนการสั่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562
ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ศึกษาขั้นตอนการสั่งชุดให้เข้าใจก่อนดำเนินการสั่งชุด
กำหนดสั่งเครื่องแบบ ภายในวันที่ 7 ก.ค. 62ระบบเปิดวันที่ 3 ก.ค. 62 เวลา 16.30น.

 สั่งซื้อเครื่องแบบฝึก 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jul/2019 10:52:31
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School