เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 9 รายการ (14 ห้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Aug/2019 21:08:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School