เรื่อง: แจ้งยกเลิกกองเชียร์ในงานกีฬาจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีฝนตกหนัก และลมแรง
เกรงจะเกิดอันตรายแก่นักเรียน
โรงเรียนจึงขอยกเลิกกองเชียร์ในงานกีฬาจังหวัดในวันนี้

นักเรียนเรียนตามปกติ โดยใช้ตาราเรียน 3 หมดคาบ 9 (คาบสุดท้าย) เวลา 14.30 น.
สำหรับพาเหรดยังร่วมพิธีปิดตามกำหนดการเดิมครับ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Aug/2019 12:01:45
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School