เรื่อง: รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Feb/2016 09:09:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School