เรื่อง: การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 กันยายน 2562
ผลการแข่งขัน

ได้รับรางวัลชมเชย ได้ลำดับที่ 11-50 ได้แก่
1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญศิลป์ ม.3/1
2. นางสาวภูมิผกา ธิติถาวร ม.6/6

รางวัลผ่านเกณฑ์ ได้ลำดับที่ 51-100 ได้แก่
1. เด็กชายกณธี เนติวงศานนท์ ม.2/1
2. นางสาวธีร์วรา บุญสนิท ม.6/1

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. เด็กหญิงเอื้อ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ม.1/4
2. นางสาวณัฐวดี โกยกอบศิลป์ ม.6/3


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2019 16:29:46
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School