เรื่อง: AMC 2019

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบ
AMC 2019
(MAA AMERICAN MATHEMATICS COMPETITION)


ด.ญ.ณิชา โสภานนท์ รางวัล เหรียญเงิน
ด.ญ.พิมพ์ชนก เจิญศิลป์ รางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.วสภะ รุ่งฤทัยวัฒน์ รางวัล เหรียญทองแดง


รายชื่อและเหรียญรางวัล


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Sep/2019 15:24:49
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School