เรื่อง: เข้ารับเกียรติบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับฟังโอวาท และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก
นายณัฏฐพล ธีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้แทนนักเรียนไทย
ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จำนวน 37 คน
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1รายละเอียดเเพิ่มเติม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Sep/2019 18:52:42
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School