เรื่อง: การชำระเงินบำรุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2562
การชำระเงินบำรุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตร EP   หลักสูตร ICE
ชั้น ม. 1/4
ชั้น ม. 2/4
ชั้น ม. 3/4
ชั้น ม. 4/4
ชั้น ม. 5/4
ชั้น ม. 6/4
  ชั้น ม. 4/5
ชั้น ม. 5/5
      
หลักสูตร SMP   หลักสูตร SMT
ชั้น ม. 1/1, 2/1, 3/1   ชั้น ม. 1/2, 1/3
     
หลักสูตร SMTE (ม.ต้น)   หลักสูตร SMTE (ม.ปลาย)
ชั้น ม. 2/2, 2/3
ชั้น ม. 3/2, 3/3
  ชั้น ม. 4/1, 4/2, 4/3
ชั้น ม. 5/1, 5/2, 5/3
ชั้น ม. 6/1, 6/2, 6/3

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2019 13:27:48
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School