เรื่อง: การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ผลการแข่งขัน ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อันดับที่ 12 ของประเทศ ได้แก่
     เด็กชายอานุภาพ จัสติน จันทร์หอม ม.3/4

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดลำดับที่ 51-100 ได้แก่
      นายธนธรณ์ รุ่งอุทัย ม.6/4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2019 13:44:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School