เรื่อง: Mini Science & Math Olympiads

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ผลการแข่งขัน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ลำดับที่ 17 จากทั้งหมด 2,230 ทีม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เข้ารอบชิงชนะเลิศและเงินรางวัล 5,000 บาท
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย
1. เด็กชายกันตภณ ตราหยก ม.3/1
2. เด็กชายคณพศ ถิ่นหนองจิก ม.3/1
3. เด็กชายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช ม.3/1
4. เด็กชายชนะภัย พรมนิยม ม.3/1
5. เด็กหญิงณิชาโสภานนท์ ม.3/1
ครูที่ปรึกษา : ครูรัชนี นิรันดร์วิโรจน์

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Oct/2019 16:00:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School