เรื่อง: กิจกรรมประจำปีภาษาฝรั่งเศส สคฝท. ปี 2562

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประจำปีภาษาฝรั่งเศส สคฝท. ปี 2562
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล ชนะเลิศยอดเยี่ยม ในการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ได้แก่

1. นายพรภวิษย์ ปัญญาไวย์ ม.6/11
2. นายบูรพา สันดำ ม.6/11
3. นายนันทวัฒน์ คงช่วย ม.6/11
4. นางสาวซานียา สาเหล่ ม.6/11
5. นางสาวนาเดีย สาสังข์ ม.6/11

ซึ่งตัวแทนนักเรียนได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2019 12:05:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School