เรื่อง: การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน รุ่นอายุ 13-18 ปี MOTOR SHOW HATYAI 2022

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายกนกศักดิ์ พัชนี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นางสาวไพลิน วงศ์ประทุม รางวัลชมเชย

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน รุ่นอายุ 13-18 ปี
MOTOR SHOW HATYAI 2022--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2022 11:48:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School