เรื่อง: รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีผู้ผ่านสัมภาษณ์จานวน 70 คน

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Feb/2016 14:35:19
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School