เรื่อง: รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีผู้ผ่านสัมภาษณ์จานวน 70 คน

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Feb/2016 14:35:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School