เรื่อง: สมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม. 1 - 3
เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่
โดย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 ธันวาคม 2562
สอบวันที่ 12 มกราคม 2562
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครก่อนกำหนดการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการอัพโหลดข้อมูล

สมัครทีได้ ลิงค์ หรือ QR Code ด้านล่าง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2019 17:00:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School