เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วครา
ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับอัตราทดแทนที่ว่างอยู่

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Nov/2019 10:51:43
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School