เรื่อง: PRE-TEST PKW2020 (เปิดระบบปริ้นบัตร)

ขั้นตอนการปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบผู้เข้าสอบ
1. เข้าระบบ SRS เลือก Pre-Test PKW
2. กรอกเลขบัตรประชาชนในช่องค้นหา (Search) คลิกแว่นขยาย
3. ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ศึกษารายละเอียด)
รายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ SRS คลิกที่รูปภาพด้านล่าง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2019 09:16:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School