เรื่อง: ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดแนวการเรียน

ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดแนวการเรียน
ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามลิงก์ด้านล่าง

แบบสำรวจความคิดเห็น


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Dec/2019 12:06:40
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School